• English
  • Bokmål
- Din totalleverandør av luftporter, strålevarme, varmluftapparater og kjøleprodukter

ThermoTemp EVB

  • Robust elektrisk varmluftapparat
  • For oppvarming av næringsbygg
  • Betjening på apparatet
  • Kan leveres med fjernbetjening FB
  • Meget rask å montere
  • Leveres med justerbar veggbrakett
  • 2-trinns effektregulering
  • 2-trinns vifteregulering for 3-,6- og 9 kW apparatene
  • Kapsling IP 44

Bruksområde

EVB er en robust serie stasjonære varmluft-apparater som benyttes til oppvarming av industri- og lagerlokaler, verksteder, smørehaller, idrettshaller, kjøpesentra mm. Må ikke benyttes i landbruksrom og brannfarlige rom. For bruk i fuktige- og våte rom anbefales ThermoSafe EVB-S i rustfritt stål.

Produktbeskrivelse

Varmluftapparatene har kabinett av elektrolytisk forzinkete stålplater, epoxylakkert i rishvit farge RAL 9010. Varmeelementene har mantelrør av rustfritt stål.

EVB har 1-fas 230 V viftemotor med integrert vifteblad. Automatikk for regulering av vifte og varmeelementer er innbygget. Automatikken er plassert på siden for å gi enklere installasjon, inspeksjon og service. EVB har påmontert arbeidstermostat med innstilling 0-40°C.

Apparatet kan fjernbetjenes med betjeningsboks type FB som er tilleggsutstyr.

Veggbrakett medleveres som standard. Muliggjør montasje med luftstrøm rett frem, nedover, til høyre eller til venstre.

Sikkerhetsutstyr

Viftemotor og varmebatteri er beskyttet med termoutløsere. Ved overheting av viftemotor stanser viften og varmen kobles ut. Automatisk oppstart. Ved overheting av varmeelementer kobles varmen ut. Må resettes manuelt.

Montering

EVB monteres på veggbrakett fortrinnsvis ca. 2,2 meter fra gulv til underkant apparat. Det er viktig at apparatet ikke monteres for høyt da det vil oppstå en unødig stor temperaturforskjell mellom gulv og tak.

Minste avstand mellom apparat og brennbare bygningsdeler er 15 cm. Det må ikke være hindringer nærmere enn 1 meter i luftstrømmen foran apparatene.

EVB skal fastmonteres på vegg minimum 1,7 meter over gulv. Det anbefales en avstand på minimum 50 cm mellom apparatets koplings-boks og vegg.

Strømtilkobling

Apparatene skal ha fast installasjon med Cu kabel.

Dimensjon hovedklemmer

230V

400V

EVB 3

4 mm2

4 mm2

EVB 6

6 mm2

4 mm2

EVB 9

10 mm2

4 mm2

EVB 12

16 mm2

6 mm2

EVB 15

16 mm2

6 mm2

Klemmer for styrestrøm : 2,5 mm2

Godkjenning

Apparatene er CE merket. Godkjente av INTERTEK SEMKO. IP 44. Kan normalt benyttes i tørre-, fuktige- smussige- og våte rom. EVB skal fastmonteres på vegg, minimum 1,7 meter over gulv.

El.nr Type Effekt (kW) Volt / Fase Reg. (kW) Luftm. (m3/h) Lyd (dBA) Mål mm (BxDxH) Kapsling Vekt(kg)
4927955 EVB 303-2 3 230/3 1,5 + 1,5 800/1300 43,5/53,5 495x305x380 IP44 16
4927956 EVB 306-2 6 230/3 3+3 800/1300 43,5/53,5 495x305x380 IP44 16
4927957 EVB 309-2 9 230/3 4,5+4,5 800/1300 43,5/53,5 495x305x380 IP44 17
4927958 EVB 312-2 12 230/3 6+6 1300 53,5 495x305x380 IP44 17
4927959 EVB 315-2 15 230/3 7,5+7,5 1300 53,5 495x305x380 IP44 19
4927962 EVB 303-4 3 400/3N 1,5+1,5 800/1300 43,5/53,5 495x305x380 IP44 16
4927963 EVB 306-4 6 400/3N 3+3 800/1300 43,5/53,5 495x305x380 IP44 16
4927964 EVB 309-4 9 400/3N 4,5+4,5 800/1300 43,5+53,5 495x305x380 IP44 17
4927965 EVB 312-4 12 400/3N 6+6 1300 53,5 495x305x380 IP44 18
4927966 EVB 315-4 15 400/3N 7,5+7,5 1300 53,5 495x305x380 IP44 19
                   
4927969 FB Fjernbetjening           IP45  
4928070 SR 101 Romtermostat 230V/1         IP45  
4927970 HA208N Klokketermostat 230V/1         IP30