• English
  • Bokmål
- Din totalleverandør av luftporter, strålevarme, varmluftapparater og kjøleprodukter

ThermoTemp EVR

  • Rimelig og sikker løsning for oppvarming av yrkesbygg
  • Innebygget arbeidstermostat
  • Flere apparater kan styres av felles automatikk
  • Enkel eller avansert regulering
  • Meget servicevennlig

Bruksområde

EVR er en robust serie stasjonære varmluft-apparater som benyttes til oppvarming av industri- og lagerlokaler, verksteder, vaske- og smørehaller, idrettshaller, kjøpesentra mm. Må ikke benyttes i landbruksrom og brannfarlige rom( bruk ThermoSafe EVB-S).

Produktbeskrivelse

Varmluftapparatene har kabinett av elektrolytisk forzinkete stålplater, epoxylakkert i rishvit farge RAL 9010. Varmeelementene har mantelrør av rustfritt stål.

EVR 4 har 3-fas viftemotor med lydsvakt vifteblad. Automatikk for regulering av vifte og varmeelementer er innbygget. Automatikken er plassert på siden for å gi enklere installasjon, inspeksjon og service. EVR har påmontert arbeidstermostat med innstilling 0-40°C.

For øvrig må apparatene tilkobles betjeningsboks type RP eller annen betjening.

Veggbrakett medleveres som standard. Muliggjør montasje med luftstrøm rett frem, nedover, til høyre eller til venstre.

Sikkerhetsutstyr

Viftemotor og varmebatteri er beskyttet med termoutløsere. Ved overheting av viftemotor stanser viften og varmen kobles ut. Automatisk oppstart. Ved overheting av varmeelementer kobles varmen ut. Må resettes manuelt.

Montering

EVR monteres på veggbrakett fortrinnsvis ca. 2,2 meter fra gulv til underkant apparat. Det er viktig at apparatene ikke monteres for høyt da det vil oppstå en unødig stor temperatur-forskjell mellom gulv og tak.

Minste avstand mellom apparat og brennbare bygningsdeler er 15 cm. Det må ikke være hindringer nærmere enn 1 meter i luftstrømmen foran apparatene.

Apparatene skal fastmonteres på vegg minimum 1,8 meter over gulv. Det anbefales en avstand på minimum 50 cm mellom apparatets koplings-boks og vegg.

Strømtilkobling

Apparatene skal ha fast installasjon med Cu kabel.

EVR 420-2, 430-2 har 32 mm2 hovedklemme
EVR 420-4, 430-4 har 16 mm2 hovedklemme.
 
Styrestrømklemmer er 4 mm2. Kan viderekobles med 1,5 mm2 kabel
 

Godkjenning

Apparatene er CE merket. Godkjente av NEMKO. IP 44. Kan normalt benyttes i tørre-, fuktige- smussige- og våte rom. EVR skal fastmonteres på vegg.

Betjening type RP

Apparatene har ikke påmontert betjenings-utstyr, men må tilkobles betjeningsboks type RP som er tilleggsutstyr.

Inntil 6 apparater kan tilkobles på felles betjeningsboks. RP har en regulerbryter med innstilling :

"Av - Vifte - Varmetrinn 1 - Varmetrinn 2 - Varmetrinn 3".

El.nr. 49 280 10 : RP betjeningsboks.

El.nr Type Effekt (kW) Volt / Fase Reg. (kW) Strøm(A) Luftm. (m3/h) Δt°C Lyd (dBA) Kapsling Vekt(kg)
4927990 EVR 420-2 20 230/3 5/10/20 51 2900 20 63 IP44 37
4927991 EVR 430-2 30 230/3 10-20-30 75 2900 29,6 63 IP44 39
4928088 EVR 420-4 20 400/3N 5-10-20 30 1900 20 63 IP44 39
4928089 EVR 430-4 30 400/3N 10-20-30 44 2900 29,6 63 IP44 39
4928010 RP-Betjeningsboks               IP54  Betjeningsboks RP for opptil 6 varmevifter må kjøpes separat