• English
  • Bokmål
- Din totalleverandør av luftporter, strålevarme, varmluftapparater og kjøleprodukter

ThermoPanel TP

  • Energiøkonomisk stråleovn for montering i tak
  • Ny teknikk, integrert varmeelement i stråleflaten
  • Egnet til oppvarming av næringslokaler
  • Ingen lyd, ingen luftbevegelse
  • Elegant design
  • Godkjent for viderekobling

Bruksområde

Stråleflateovn TP er en takovn velegnet til å varme opp lokaler med takhøyde fra ca. 2,5 til 5 meter. Typiske bruksområder er butikker, forsamlingslokaler, industri- og lagerlokaler, verksteder, kontorer, private hjem mm. Kan også benyttes til punktoppvarming av arbeidsplasser i kalde lokaler. Varmeovnene tar ikke veggplass, og rommet kan utnyttes bedre.

Funksjon

Takovnen har en maksimal temperatur på 300 oC som avgir infrarøde stråler som går uhindret gjennom luften, og omdannes til varme når de treffer gulv, gjenstander eller personer. Omgivelsene får derfor høyere temperatur en romluften, som igjen avgir varme til romluften. Temperaturoppfattelsen blir høyere enn faktisk lufttemperatur og energiutgiftene til oppvarming blir derfor markert lavere enn ved luftbaserte varmeanlegg eller ved bruk av gjennomstrømningsovner. (Operativ temperatur, som måles med globetermometer, blir høyere enn lufttemperatur.)

Produktbeskrivelse

TP har et kabinett av rishvit epoxylakkert stålplate. Stråleflaten er i natureloksert mønstret aluminium. Et varmeelement er integrert i stråleflaten. Elementet er isolert med 50 mm mineralull for å redusere konveksjonsvarmen fra ovnenes bakside. Koplingsrummet er romslig. God plass for tilkobling og viderekobling. Det medfølger takfester som gjør montasjen enkel og hurtig.

Prosjektering

Ovner med høy effekt, montert i lokaler med lav takhøyde vil gi punktvarme. Punkter med sterk stråletemperatur kan være ubehagelig og bør unngås. Christian Michelsen Research har målt stråletemperatur på stråleflateovnene og har utviklet et dataprogram for beregning av stråletemperaturen. Programmet tegner ut isotermer (linjer med samme stråletemperatur) i en hvilken som helst høyde over gulvet og viser tydelig resultatet av samlet stråletemperatur på et anlegg med flere ovner. Thermo tilbyr kostnadsfritt å dokumentere det termiske inneklimaet på alle anlegg som prosjekteres med TP eller TS stråleflateovner.

Strømtilkobling

Ovnene har ett sett 4 x 16 mm2 klemmer +j, godt egnet for viderekobling av inntil 6 mm2 kabel. Kabelinnføring på oversiden gjennom 2 membran-nipler.

Elektrisk tilkobling må kun utføres av autorisert elektroentreprenør.

Montering

Ovnene kan monteres direkte i tak, på armaturskinne. Det medfølger takbrakett.

Minste monteringshøyde over gulv er 1,8 meter. Minsteavstand til vegg er 100 mm. Minste avstand til brennbart tak er 60 mm. Takbraketten sikrer riktig avstand.

Minsteavstandene hindrer at nærliggende bygningsmaterialer får høyere temperatur enn 80 oC. Ved denne temperaturen kan likevel enkelte materialer deformeres, få sprekkdannelse eller endre farge. Montasjeavstandene må da økes. Takplater med vinylbelegg er et eksempel på et bygningsmateriale som ikke tåler 80 oC.

Godkjenning

CE godkjent av NEMKO i sprutsikker utførelse, IP 24. Kan normalt benyttes i tørre- fuktige- og våte rom. Må ikke benyttes i brannfarlig - eksplosjonsfarlige- eller landbruksrom.

Regulering

Den beste reguleringen oppnås ved bruk av halvleder-regulatorer. Effektregulatorer som kobler effekten av/på med hurtige intervaller. F.eks. Pulser eller regulator P6100 med elektroniske kontaktor R.

Stråletemperatur TVP - TVS

Stråletemperatur i °C i forskjellig avstand i meter fra ThermoPanel og ThermoStrip stråleflateovner

Stråletemperaturen er målt på et matt svart horisontal kobberplate normalt på ovnen som er montert horisontalt. Stråletemperatur i oC som tabellen viser er temperaturdifferansen mellom lufttemperatur og totaltemperatur på kobberplaten. Faktisk temperatur (operativ temperatur ) på gjenstander og mennesker i et lokale med strålevarmeanlegg avhenger av stålingsvinkel, farge og overflatetype. Varmestrålene reflekteres og absorberes.

Operativ temperatur på mennesker kan stort sett beregnes etter følgende formel :

Top = (Ts-

Tl)+Tl/2

 

Ts = stråletemperatur i °C

 

Tl = lufttemperatur i °C

Top = operativ temperatur i °C

Det er meget tidkrevende å beregne stråletemperatur i et lokale med mange stråleflateovner.

Vi har utviklet et dataprogram som hurtig beregner og tegner ut ståletemperaturen som isotermer.

Be oss om hjelp hvis du vil ha beregnet stråletemperaturen.

 

Krav til termisk inneklima. Veileding fra arbeidstilsynet

Operativ temperatur i arbeidslokaler

lett arbeid

19 - 26 °C

middels tungt arbeid

16 - 26 °C

tungt arbeid

10 - 26 °C

Operativ temperatur er samlet virkning av termisk stråling og lufttemperatur. Kan tilnærmet måles med et globetermometerTemperaturvariasjon

Temperaturforskjell over 3 - 4 °C mellom føtter og hode gir ubehag, likså daglig eller periodisk temperaturvariasjon utover 4 °C.

 

Eksempel på samlet stråletemperatur fra et ThermoStrip strålevarmeanlegg.

Stråletemperatur tegnet som isotermer fra 8 stk. TVS 3200.

Lokalet har takhøyde 8m, bredde 10m og lengde 18m.

Temperatursnitt 1,8 meter over gulv. Den innerste isotermen er 2,7 °C

El.nr Type Effekt (kW) Volt / Fase Lengde (mm) Høyde (mm) Bredde (mm) Kapsling Vekt(kg)
5430904 TP 900-2 0,9 230/1 1316 64 170 IP24 6
5430905 TP 1200-2 1,2 230/1 1609 64 170 IP24 8
5430878 TP 900-4 0,9 400/1 1316 64 170 IP24 6
5430879 TP 1200-4 1,2 400/1 1609 64 170 IP24 8