• English
  • Bokmål
- Din totalleverandør av luftporter, strålevarme, varmluftapparater og kjøleprodukter

ThermoTak TVH

  • Meget godt egnet til oppvarming av lokaler med stor takhøyde
  • Ny teknikk gir høyere temperatur og bedre virkningsgrad
  • Reduserer utgiftene til oppvarming
  • Kan også benyttes til punktoppvarming av kalde arbeidsplasser
  • Opptar ikke veggplass
  • Stråleflate i svart, emaljert stål
  • Meget solid, kapsling IP 54
  • Leveres i 230 eller 400 volt

Bruksområde

Stråleflateovn TVH er en takovn velegnet til å varme opp lokaler med takhøyde fra ca. 5 - 20 meter. Typiske bruksområder er lufthavner, forretningsbygg, idrettshaller, industri- og lagerlokaler, verksteder, glassgårder mm. Kan også benyttes til punktoppvarming av arbeidsplasser i kalde lokaler og til opptørking av gulv i inngangspartier. Ovnene (Bortsett fra TVH 2000) kan eventuelt monteres skråstilt på veggen med et veggfeste som er tilleggsutstyr.

Funksjon

Stråleflateovnen sender ut infrarøde stråler som går uhindret gjennom luft. De omdannes til varme først når de treffer gulv, gjenstander eller personer. Omgivelsene får derfor høyere temperatur en romluften, som igjen blir oppvarmet. Man oppfatter temperaturen som høyere enn den virkelig er. Lufttemperaturen i lokalet kan derfor holdes lavere enn ved luftbaserte varmeanlegg som f.eks. varmluftanlegg og gjennomstrømningsovner. Fyringsomkostningene blir derfor lavere.

Produktbeskrivelse

Stråleflateovnene er produsert med rygg av sidevegger av ubehandlet sintekplate. Stråleflaten er i svart emaljert stål. Den har en overflatetemperatur på ca. 400 grd. C som gir en meget høy virkningsgrad. Hele 86 % stråevarme og kun 14 % konveksjonsvarme. Leveres i 3 fase 230 eller 400 volt (2kW leveres i 1 fase 230V). Nulleder skal ikke benyttes. Stråleflaten er solid og det gjør ovnen velegnet til bruk i idrettshaller. Ovnen kan treffes av myke baller. Stråleflatene er isolert med 50 mm mineralull for å redusere varme fra ovnenes bakside. Det medleveres 1 meter silikonkabel som skal tilkobles ekstern koplingsboks. Det medfølger takbraketter som gjør monteringen meget enkel. Kan også monteres på armaturskinne.

Prosjektering

Ovner med høy effekt må ikke monteres for lavt over gulvet. Det vil gi uønsket punktvarme. Fordel helst ovnene jevnt over hele takflaten slik at hele lokalet får samme varmetilskudd fra ovnene. Bruk samme regler som for montering av lys. Lysstråler og varmestråler oppfører seg på samme måte. Hvis det ikke er praktisk å fordele ovnene over hele taket er det et alternativ å monere ovnene lags kalde vegger eller vindusflater.

Strømtilkobling

TVH leveres med en meter lang silikonkabel som må tilkobles i en ektern koplingsboks. Koplingsboksen er ikke med i leveransen.

Elektrisk tilkobling må kun utføres av autorisert elektroentreprenør.

Montering

Ovnene kan monteres direkte i tak, på armaturskinne eller skråmonteres på vegg (Gjelder ikke TVH 2000). Veggmontering er meget aktuelt i lokaler med traverskran. Det medfølger takbrakett. Veggbrakett er tilleggsutstyr som må bestilles separat.

Minste monteringshøyde over gulv er 1,8 meter. Minsteavstand til brennbar vegg er 500 mm for TVH 2 kW, 1000 mm for TVH 3, 4,5 kW og 6 kW. Minsteavstand til brennbart tak er 150 mm. Takbraketten sikrer riktig avstand.

Minsteavstandene skal sikrer at nærliggende bygningsmaterialer ikke får høyere temperatur enn 80 oC. Ved denne temperaturen kan likevel enkelte materialer deformeres, få sprekkdannelse eller endre farge. Montasjeavstandene må da økes.

Godkjenning

TVH er CE godkjent av Nemko. Kapsling IP 54. Kan normalt benyttes i tørre, fuktige og våte rom. Må ikke benyttes i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige rom.

Regulering

Den beste reguleringen oppnås ved bruk av puls-pausestyring ved hjelp av halvedere (tyristorer). Ovnen slås av og på med hurtige intervaller og man oppnår jevn stråletemperatur. Bruk f.eks. regulator P6100 med elektroniske kontaktor type R.

El.nr Type Effekt (kW) Volt / Fase Reg. (kW) Mål mm (BxDxH) Kapsling Vekt(kg)
5430929 TVH 2000-2 2 230/1 av/på 160x1280x70 IP 54 6
5430930 TVH 3000-2 3 230/3 av/på 220x1280x70 IP 54 13
5430931 TVH 4500-2 4,5 230/3 av/på 440x980x70 IP 54 18
5430932 TVH 6000-2 6 230/3 av/på 440x1280x70 IP 54 20
5430895 TVH 3000-4 3 400/3 av/på 220x1280x70 IP 54 13
5430896 TVH 4500-4 4,5 400/3 av/på 440x980x70 IP 54 18
5430897 TVH 6000-4 6 400/3 av/på 440x1280x70 IP 54 20